Corporate Headshot by TIME Studio

TIME Studio

Chụp ảnh Chân dung, Sự kiện và Doanh nghiệp tại Hà Nội

Hình ảnh đẹp, đáng tin là sản phẩm truyền thông hiệu quả dành cho website, mạng xã hội, báo cáo thường niên, quan hệ công chúng, báo chí và các hoạt động tiếp thị khác; giúp cá nhân và doanh nghiệp tạo ấn tượng tốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và chiếm được lợi thế.

Dịch vụ

Chân dung

Thể hiện tinh thần, phong thái của cá nhân cũng như tổ chức mà người đó đại diện

Sự kiện

Giữ lại những khoảnh khắc quan trọng và không thể lặp lại của chương trình

Doanh nghiệp

Xây dựng ngân hàng hình ảnh cho riêng tổ chức, doanh nghiệp của quý vị

Bài viết

Đưa ảnh raw lên mây ngay khi chụp

Tuy cấu hình ban đầu phức tạp hơn một chút nhưng bù lại là sự tiện lợi khi chia sẻ và cảm giác yên tâm khi dữ liệu được bảo vệ an toàn trên đám mây.

Bạn cần giữ lại thời gian của mình?

Menu