Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Đeo kính khi chụp ảnh chân dung, nên không?

Nếu thường đeo kính cả ngày, chắc chắn là bạn không nên bỏ ra khi chụp ảnh chân dung nghề nghiệp. Bởi vì đấy là diện mạo đã được ghi lại trong trí nhớ của mọi người.

Đã đến lúc có ảnh profile mới cho công ty?

Ảnh cá nhân trông có đồng bộ không? Mọi người có thấy ảnh đẹp không? Hình ảnh có thể hiện rõ đặc trưng của công ty không? Và nhiều vấn đề khác cần cân nhắc.

Menu