Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Đưa ảnh raw lên mây ngay khi chụp

Tuy cấu hình ban đầu phức tạp hơn một chút nhưng bù lại là sự tiện lợi khi chia sẻ và cảm giác yên tâm khi dữ liệu được bảo vệ an toàn trên đám mây.

Menu