Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Chọn ảnh bằng XnViewMP

Chọn ảnh bằng phần mềm XnViewMP

Nếu bạn là nhân viên truyền thông, thường phải “bơi” trong hàng nghìn bức ảnh và xử lí hậu kì cơ bản thì XnViewMP có thể là thứ mà bạn cần.

Đưa ảnh raw lên mây ngay khi chụp

Tuy cấu hình ban đầu phức tạp hơn một chút nhưng bù lại là sự tiện lợi khi chia sẻ và cảm giác yên tâm khi dữ liệu được bảo vệ an toàn trên đám mây.

Menu