Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Đưa ảnh raw lên mây ngay khi chụp

Tuy cấu hình ban đầu phức tạp hơn một chút nhưng bù lại là sự tiện lợi khi chia sẻ và cảm giác yên tâm khi dữ liệu được bảo vệ an toàn trên đám mây.

Đeo kính khi chụp ảnh chân dung, nên không?

Nếu thường đeo kính cả ngày, chắc chắn là bạn không nên bỏ ra khi chụp ảnh chân dung nghề nghiệp. Bởi vì đấy là diện mạo đã được ghi lại trong trí nhớ của mọi người.

Menu