Bài viết

Thông tin, kinh nghiệm dành cho khách hàng cũng như người chụp về các vấn đề liên quan đến việc chụp ảnh và sử dụng hình ảnh

Đeo kính khi chụp ảnh chân dung, nên không?

Nếu thường đeo kính cả ngày, chắc chắn là bạn không nên bỏ ra khi chụp ảnh chân dung nghề nghiệp. Bởi vì đấy là diện mạo đã được ghi lại trong trí nhớ của mọi người.

Chụp ảnh doanh nhân tại Hà Nội

“Chụp ảnh doanh nhân” là một cách gọi mang tính đại diện cho thể loại ảnh chân dung nghề nghiệp bởi bất kì ngành nghề nào cũng cần đến những bức ảnh này.

Menu