Đăng kí chụp ảnh

Mời quý khách đăng kí dịch vụ chụp ảnh tại TIME Studio theo mẫu sau hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0902 194 683.

Họ tên

Địa chỉ liên hệ

Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp
Thông tin cần điền nếu đăng kí chụp cho cơ quan, doanh nghiệp
Ví dụ: tên công ty, địa chỉ

Nội dung chụp
Ý tưởng, yêu cầu, thời gian, địa điểm chụp

Bằng việc gửi đi thông tin này, quý vị xác nhận là đã xem và đồng ý với Chính sách riêng tư của chúng tôi.

Menu