Với kinh nghiệm nhiều năm chụp ảnh sự kiện và ảnh tư liệu, TIME Studio hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của từng khoảnh khắc mà người tổ chức chương trình đã nỗ lực tạo dựng.

Menu