Bảng giá

Bảng giá các dịch vụ chụp ảnh chính của TIME Studio, bao gồm: Chân dung nghề nghiệp, Sự kiện, và Truyền thông Doanh nghiệp.

Cá nhân

 • Cơ bản – từ 500.000đ
  01 – 02 trang phục tự chuẩn bị, 01 ảnh đã chỉnh sửa theo yêu cầu.
 • Nâng cao – từ 1.300.000đ
  02 – 03 trang phục tự chuẩn bị, 03 ảnh đã đã chỉnh sửa theo yêu cầu.
 • Thương hiệu cá nhân – từ 3.000.000đ
  Không giới hạn thay trang phục tự chuẩn bị, 05 ảnh đã chỉnh sửa cao cấp và tất cả các ảnh đã chụp (chưa xử lí hậu kì).

Thời lượng thông thường cho mỗi gói lần lượt là 15 phút, 45 phút và 120 phút.

Khách hàng tự chuẩn bị trang phục và trang điểm.

Mua thêm ảnh ngoài gói
Gói Mua thêm ảnh[*] Mua toàn bộ ảnh đã chụp[*]
Cơ bản 300.000đ/ảnh +1.000.000đ
Nâng cao 200.000đ/ảnh +1.500.000đ
Thương hiệu cá nhân (đã kèm theo gói)

[*] Ảnh mua thêm đã được xử lí hậu kì tiêu chuẩn, nếu khách hàng cần chỉnh sửa theo yêu cầu, chi phí là từ 150.000đ/ảnh. Tìm hiểu thêm về việc xử lí hậu kì và chỉnh sửa tại TIME Studio.

Nhóm, công ty, tổ chức

Chụp tại TIME Studio, văn phòng hoặc địa điểm tự chọn. Dịch vụ và chi phí theo thoả thuận.


Mức giá trên chưa gồm thuế, chi phí đi lại, chi phí lắp đặt (nếu chụp tại địa điểm ngoài TIME Studio) và các chi phí phát sinh khác.

TIME Studio tính chi phí chụp ảnh sự kiện dựa theo thời gian làm việc (ví dụ: nửa ngày, một ngày) và theo yêu cầu cụ thể của khách hàng liên quan đến quyền sử dụng, xử lí hậu kì và các chi phí sản xuất khác (đi lại, lưu trú, thuê thiết bị,…).

Ngoài ra, TIME Studio còn có dịch vụ bổ sung khác như: TIME live – chụp ảnh lấy ngay, cung cấp ảnh ngay giữa buổi chụp, bàn giao ảnh đã chỉnh sửa ngay trong ngày, lưu trữ và chia sẻ trực tuyến, in ấn.

Chi phí cho mỗi hợp đồng chụp ảnh doanh nghiệp, ảnh thương mại sẽ tuỳ thuộc vào yêu cầu và mục đích sử dụng cụ thể.

Khi lập báo giá chụp ảnh, ngoài chi phí sản xuất, người chụp ảnh thương mại tính giá dựa trên chi phí sáng tạo và chi phí bản quyền (còn gọi là chi phí sử dụng). Một số người sẽ ghi riêng từng loại chi phí, một số người lại gộp cả hai thành một con số.

Công thức tính giá sẽ là:

Chi phí sáng tạo + Chi phí bản quyền + Chi phí sản xuất = Tổng giá

 • Chi phí sáng tạo phụ thuộc vào tính phức tạp của yêu cầu, thời gian thực hiện, tài năng và kinh nghiệm của người chụp cũng như chi phí duy trì công việc của người chụp.
 • Chi phí bản quyền phụ thuộc vào mục đích, cách thức, phạm vi và thời gian sử dụng ảnh của khách hàng.
 • Chi phí sản xuất là số tiền bỏ ra để tổ chức sản xuất, ví dụ: khảo sát, thuê mướn nhân sự, thiết bị, đạo cụ, tiền ăn ở đi lại, xử lí hậu kì,…

Nếu quý khách đã có dự trù kinh phí, xin vui lòng cho biết để TIME Studio có thể tư vấn và cung cấp báo giá riêng.

Menu