Bảng giá

[interactive_banner banner_title=”Chân dung Nghề nghiệp” banner_image=”id^5267|url^https://www.timestudio.vn/wp-content/uploads/2018/01/timestudio.vn-coporate-headshot.jpg|caption^null|alt^null|title^timestudio.vn-coporate-headshot|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.timestudio.vn%2Fcorporate-portraits%2F%23pricing|||” banner_bg_color=”#800000″ banner_overlay_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”][interactive_banner banner_title=”Doanh nghiệp và Thương mại” banner_image=”id^4980|url^https://www.timestudio.vn/wp-content/uploads/2017/09/timestudio.vn-corporate-18.jpg|caption^null|alt^null|title^MIC corporate photo by Time Studio|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.timestudio.vn%2Fcorporate-commercial-photography%2F%23pricing|||” banner_bg_color=”#800000″ banner_overlay_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]
[interactive_banner banner_title=”Sự kiện” banner_image=”id^5073|url^https://www.timestudio.vn/wp-content/uploads/2016/02/timestudio.vn-event-45.jpg|caption^null|alt^null|title^Trúng 5 tỷ từ bột giặt OMO|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.timestudio.vn%2Fevent-photography%2F%23pricing|||” banner_bg_color=”#800000″ banner_overlay_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”][interactive_banner banner_title=”Lưu niệm, Gia đình” banner_image=”id^3912|url^https://www.timestudio.vn/wp-content/uploads/2016/02/timestudio.vn-portraits-02.jpg|caption^null|alt^null|title^Outdoor Portrait|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.timestudio.vn%2Fpricing%2Fnoncommercial-portraits%2F%23pricing|||” banner_bg_color=”#800000″ banner_overlay_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]

Nếu quý khách đã có dự trù kinh phí, xin vui lòng cho biết để TIME Studio có thể tư vấn và cung cấp báo giá riêng.

Menu