Thoả thuận sử dụng dịch vụ

Nhằm đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi cho khách hàng, TIME Studio đề xuất Thoả thuận Sử dụng Dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của TIME Studio.

Dựa theo đề xuất dưới đây, khách hàng có thể giữ nguyên, thêm, bớt hoặc điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với nhu cầu của mình. Các thay đổi này cũng là căn cứ để điều chỉnh chi phí của dịch vụ.

 

Mẫu Thoả thuận sử dụng dịch vụ tại TIME Studio

 

Menu